Forskning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 maj 2022

Betänkande: Forskning

Betänkande 2021/22:UbU20

Nej till motioner om forskning (UbU20)

Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om forskning från den allmänna motionstiden 2021 med hänvisning till de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Motionerna handlar bland annat om resursfördelning, lärosäten och styrning, forskning om hälsa och välfärd samt särskilda forskningssatsningar.