Förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 maj 2022

Betänkande: Förskolan

Betänkande 2016/17:UbU14

Nej till motioner om förskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om förskolan. Skälen var främst att arbete redan pågår inom området och att riksdagen anser att nuvarande regler är tillräckliga. Motionerna handlade bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, organisatoriska frågor och erbjudande av förskola.