Förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 maj 2022

Betänkande: Förskolan

Betänkande 2018/19:UbU7

Nej till motioner om förskolan (UbU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om förskolan. Motionerna tog bland annat upp frågor om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete pågår eller åtgärder redan har vidtagits i flera av de frågor som motionerna tar upp.