Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Skrivelse om covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har behandlats (SoU8)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den innehåller en redogörelse för de åtgärder som har genomförts med anledning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Enligt regeringen har de genomförda åtgärderna avsevärt minskat förekomsten av trängsel, folksamlingar och nära kontakter mellan människor. I skrivelsen har regeringen också redogjort för sin inställning att lagarna bör gälla till utgången av januari 2022, det med anledning av den pågående pandemin.

Riksdagen noterar att regeringen i en kommande proposition kommer att föreslå att lagarna ska fortsätta att gälla till den 31 maj 2022. Riksdagen förutsätter att regeringen även framöver redovisar genomförda åtgärder, och även sin inställning till hur länge lagarna bör gälla. Dessutom förutsätter riksdagen att regeringen redovisar ett utökat och fördjupat underlag med uppföljningar av lagarnas konsekvenser på andra områden än smittskyddsområdet.

Riksdagen sa nej till olika förslag i motioner på området och lade även skrivelsen till handlingarna.