Fri- och rättigheter m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 mars 2022

Betänkande: Fri- och rättigheter m.m.

Betänkande 2020/21:KU23

Nej till motioner om fri- och rättigheter samt om förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020 om fri- och rättigheter och om förebyggande av våldsbejakande extremism. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete eller att åtgärder inte behövs.

Motionerna handlar bland annat om förbud mot slöja, förstärkningar av rättighetsskyddet i regeringsformen, föreningsfrihet, hot och våld på grund av trosuppfattning, mänskliga rättigheter i Europa, återkallelse av medborgarskap, juridiskt kön och förebyggande åtgärder mot radikalisering.