Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Myndigheter ska få åtkomst till visumregister i EU (JuU27)

Riksdagen godkände ett utkast till rådsbeslut som upprättats inom EU om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter ur registret för viseringar (VIS). Där finns information om vilka personer som fått visum av ett EU-land. Reglerna för hur myndigheterna får använda registret är restriktiva och uppgifter får endast lämnas ut under vissa förutsättningar. Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som kan bli nödvändig med anledning av rådsbeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.