Granskningsbetänkande hösten 2020

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 15 mars 2022

Betänkande: Granskningsbetänkande hösten 2020

Betänkande 2020/21:KU10

KU har granskat regeringen (KU10)

Konstitutionsutskottet, KU, har utfört sin årliga granskning av regeringens arbete. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna och ytterligare ett antal frågor som utskottet har granskat på eget initiativ. Anmälningarna handlade om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsrådens tjänsteutövning.

Granskningen debatterades i kammaren. Därefter lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar