Granskningsbetänkande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 7 maj 2022

Betänkande: Granskningsbetänkande

Betänkande 2018/19:KU20

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 18 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar