Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 1 juni 2021

Betänkande: Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Betänkande 2020/21:SoU16

Smittskyddsläkare, rehabiliteringsansvar och vårdgaranti för personer med beroendeproblem bör ses över (SoU16)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att se över kapacitet och organisation av smittskyddsläkarna och vid behov ta fram förslag till en utvecklad organisation och struktur
  • se över förutsättningar och möjligheter för att varje kommun ska kunna ha tillgång till en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • utreda en starkare vårdgaranti som ger personer med beroendeproblem snabbare vård och behandling.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade cirka 340 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om hälso- och sjukvårdens organisation. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.