Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 3 oktober 2022

Betänkande: Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Betänkande 2004/05:SOU23

Kontrollen av GBL och 1,4-butandiol ska bli bättre (SoU23)

De båda ämnena GBL och 1,4-butandiol ska kunna klassificeras som hälsofarliga varor. Ämnena har viktiga användningsområden inom industrin men missbrukas även som narkotika. Ett ämne som klassificeras som hälsofarlig vara får inte utan särskilt tillstånd införas i landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Dessutom får ämnena beslagtas om de påträffas hos någon som inte har rätt att inneha dem.