Handelspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 maj 2022

Betänkande: Handelspolitik

Betänkande 2016/17:NU13

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om handelspolitik, bland annat med hänvisning till pågående insatser. Motionerna handlade bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad.