Högskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 maj 2022

Betänkande: Högskolan

Betänkande 2020/21:UbU14

Nej till motioner om högskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är vidtagna eller att arbete redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Motionerna handlar bland annat om rekrytering och tillträde till högskolan, dimensionering av högskoleutbildning, högskoleutbildningars innehåll samt vissa övergripande studentfrågor.