Idrott, friluftsliv och spel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 mars 2022

Betänkande: Idrott, friluftsliv och spel

Betänkande 2020/21:KrU2

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och spel (KrU2)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.