Idrott och friluftsliv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 12 maj 2022

Betänkande: Idrott och friluftsliv

Betänkande 2021/22:KrU8

Nej till motioner om idrott och friluftsliv (KrU8)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om en självständig och stark idrott, idrott för alla, idrottsanläggningar, parasport, friluftslivsmål och forskning om friluftsliv.