Informationsutbytesavtal med Panama

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 maj 2013

Betänkande: Informationsutbytesavtal med Panama

Betänkande 2012/13:SkU27

Skatteavtal mellan Sverige och Panama (SkU27)

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Panama. Avtalet gäller utbyte av information i skatteärenden mellan myndigheter. Syftet med avtalet är att skapa en effektiv skattekontroll.