Inkomstskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 15 mars 2023

Betänkande: Inkomstskatt

Betänkande 2022/23:SkU11

Nej till motioner om inkomstbeskattning (SkU11)

Riksdagen har behandlat cirka 120 förslag om inkomstbeskattning, som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om jobbskatteavdraget, rut- och rotavdrag, grön skatteväxling och omställningsavdrag.

Riksagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att man ställer sig bakom regeringens skattepolitik.