Internationellt utvecklingsbistånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 28 april 2022

Betänkande: Internationellt utvecklingsbistånd

Betänkande 2021/22:UU6

Nej till motioner om internationellt bistånd (UU6)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag om internationellt utvecklingsbistånd. Förslagen handlar bland annat om övergripande principer för biståndet, biståndet till Afghanistan och prioriteringar inom biståndet.

Orsaken till att riksdagen sa nej är bland annat att arbete pågår inom biståndsområdet.

Förslagen om internationellt bistånd har inkommit under de allmänna motionstiderna 2020 och 2021.