Jakt och viltvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 30 mars 2023

Betänkande: Jakt och viltvård

Betänkande 2022/23:MJU12

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU12)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Bland annat handlar förslagen om det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och sammansättning, stärkt lokalt inflytande i viltförvaltningen, översyn av jaktlagen, åtgärder för en minskad vildsvinsstam, blyammunition och en viltmyndighet.