Jordbrukspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 24 mars 2022

Betänkande: Jordbrukspolitik

Betänkande 2020/21:MJU17

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU17)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om jordbrukspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft och regelförenkling samt forskning och utbildning.