Kemikaliepolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 mars 2023

Betänkande: Kemikaliepolitik

Betänkande 2022/23:MJU6

Nej till motioner om kemikaliepolitik (MJU6)

Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om kemikaliepolitik, som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Exempelvis handlar motionerna om hur arbetet med kemikalier bör bedrivas, internationellt och i EU. Riksdagen menar att Sverige redan i dag bedriver ett tydligt och konsekvent arbete för en säker användning av kemikalier, och att de förslag som läggs fram i motionerna därför redan är tillgodosedda, eller att arbete pågår inom området.