Klimatdeklaration för byggnader

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 maj 2022

Betänkande: Klimatdeklaration för byggnader

Betänkande 2020/21:CU23

Byggherrar skyldiga att lämna klimatdeklaration (CU23)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en klimatdeklaration för byggnader. Det innebär att byggherren är skyldig att lämna in en klimatdeklaration som innehåller uppgifter om byggnaden och klimatpåverkan från byggnaden under byggskedet.

Först när klimatdeklarationen är inlämnad till Boverket får Byggnadsnämnden lämna slutbesked, det vill säga meddela att byggnaden får tas i bruk.

Skyldigheten att lämna in en klimatdeklaration gäller inte för alla byggnader, exempelvis inte vid tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år. Den gäller inte heller då byggherren är en privatperson.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 januari 2022.