Kollektivtrafikfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 februari 2023

Betänkande: Kollektivtrafikfrågor

Betänkande 2022/23:TU5

Nej till motioner om kollektivtrafikfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande olika kollektivtrafikfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

De 37 motionerna handlar bland annat om en ökad andel kollektivtrafik, kollektivtrafik i hela landet, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

Anledningen är bland annat genomförda eller pågående initiativ inom området som motionerna tar upp.