Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid (UU5)

Riksdagen har behandlat ett utlåtande om EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om den kommande konferensen om EU:s framtid.

Riksdagen är positiv till att EU-kommissionen har presenterat ett arbetsprogram med konkreta initiativ, det underlättar medlemsländernas planering och bidrar till öppenhet kring vad kommissionen vill prioritera. När det gäller konferensen om EU:s framtid framhåller riksdagen bland annat att det är parlamenten och de valda ledamöterna där som ytterst representerar medborgarna i det politiska beslutsfattandet. Framtidskonferensen bör inte ändra på detta utan ses som ett komplement till den representativa demokratin.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.