Kommittéberättelse 2012 m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 2 maj 2012

Betänkande: Kommittéberättelse 2012 m.m.

Regeringens rapport om kommittéernas arbete 2011 (KU19)

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, utan att göra några tillägg.