Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Kompetensförsörjning och administration inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ta fram och genomföra en nationell strategi för kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården
  • se över frågan om att minska administrationen i vården och omsorgen
  • utreda och se över lagstiftningen när det gäller frågan om tillfällig återkallelse av legitimation eller annan behörighet inom hälso- och sjukvården samt indragning eller begränsning av rätten att skriva ut mediciner.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade cirka 360 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.