Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Nej till motioner om kompetensförsörjning och prioriteringar inom sjukvården (SoU12)

Riksdagen sa nej till runt 260 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland annat eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tog upp. Motionerna handlade bland annat om kompetensförsörjning, personalfrågor, behörighet och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.