Kooperativ verksamhet i delägda företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 20 april 2006

Betänkande: Kooperativ verksamhet i delägda företag

Betänkande 2005/06:LU23

Kooperativ verksamhet i delägda företag (LU23)

Riksdagen beslutade om en ändring i lagen om ekonomiska föreningar. Syftet är bland annat att underlätta svenska kooperativa företags gränsöverskridande samarbete med motsvarande utländska företag med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.