Krigsmaterielexporten år 2000

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 november 2022

Betänkande: Krigsmaterielexporten år 2000

Betänkande 2000/01:UU14

Krigsmaterielexporten år 2000 (UU14)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000.