Kriminalvårdsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 25 mars 2022

Betänkande: Kriminalvårdsfrågor

Betänkande 2020/21:JuU26

Uppmaningar till regeringen i kriminalvårdsfrågor (JuU26)

Riksdagen beslutade att rikta en rad uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i olika frågor om kriminalvård. Tillkännagivandena handlar om:

  • utvärdering och vidareutveckling av straffens innehåll
  • nya behandlingsprogram för personer som begår sexuella övergrepp mot barn
  • fler anstaltsplatser
  • åtgärder för att öka antalet överföranden av dömda utländska medborgare till deras respektive hemländer.

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.