Kriminalvårdsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 april 2022

Betänkande: Kriminalvårdsfrågor

Betänkande 2021/22:JuU25

Sju uppmaningar till regeringen om kriminalvården (JuU25)

Det behövs fler satsningar på kriminalvården. Därför uppmanar riksdagen, i så kallade tillkännagivanden, regeringen att återkomma med sju förslag på hur kriminalvården kan bli bättre.

Tillkännagivandena handlar om

  • ett avhopparprogram som fungerar och kan erbjudas i hela landet
  • permanent finansiering av den hjälplinje som finns för personer med oönskad sexualitet
  • påföljder och behandlingar för personer som begår sexualbrott mot barn
  • kriminalisering av rymningar från fängelser
  • fler fängelseplatser
  • översyn av systemet med biträdande övervakare
  • åtgärder för att fler dömda utländska medborgare ska avtjäna straffen i hemländerna.

Besluten om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 140 förslag från de allmänna motionstiderna 2020 och 2021 om kriminalvårdsfrågor. Riksdagen sa nej till de övriga förslagen, bland annat eftersom frågorna redan är uppmärksammade.