Kultur för alla

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 20 april 2022

Betänkande: Kultur för alla

Betänkande 2021/22:KrU7

Nej till motioner om kultur för alla (KrU7)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Detta främst med hänvisning till att pågående arbete inte bör föregripas.

Motionerna handlar bland annat om övergripande kulturpolitik, kultursektorns myndighetsstruktur, den konstnärliga friheten, kultursamverkansmodellen, återstart av kultur och återlämnande av konst.