Kulturarvsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 1 april 2020

Betänkande: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2019/20:KrU9

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om museifrågor, byggande och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och världsarv med mera.