Lagstiftning om franchising

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 september 2022

Betänkande: Lagstiftning om franchising

Betänkande 2005/06:LU26

Franchisetagare får starkare skydd (LU26)

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om starkare skydd för franchisetagare. Franchising är en vanlig form för samverkan mellan näringsidkare, till exempel mellan snabbmatskedjor och närbutiker. Enligt beslutet ska en franchisegivare i god tid innan ett franchiseavtal ingås informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. En franchisegivare som bryter mot detta ska av Marknadsdomstolen kunna åläggas att vid vite lämna information. Den nya lagen börjar gälla den 1 oktober 2006.