Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 juli 2022

Betänkande: Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Betänkande 2013/14:UU15

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter. Under olika år har utrikesutskottet valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlade utskottet motioner främst med inriktning på mänskliga rättigheter i vissa regioner och länder i världen. Motionerna handlar om Afrika allmänt, Sahelregionen, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Sydsudan, Latinamerika allmänt, Colombia, Guatemala och Pakistan.