Medborgarskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 april 2022

Betänkande: Medborgarskap

Betänkande 2021/22:SfU13

Regeringen bör utreda frågan om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol (SfU13)

Riksdagen beslutade att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att den bör tillsätta en utredning om att barns befrielse från medborgarskap alltid ska prövas i domstol.

Samtidigt beslutade riksdagen att säga nej till cirka 40 förslag i övriga motioner från den allmänna motionstiden 2021 som bland annat handlar om kunskapskrav och försörjningskrav för svenskt medborgarskap.