Migration och asylpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 25 november 2022

Betänkande: Migration och asylpolitik

Betänkande 2000/01:SfU9

Migration och asylpolitik (SfU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen avser i huvudsak 1999 och i vissa avseenden också utvecklingen under första halvåret 2000.