Miljövänlig el med vindkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 september 2022

Betänkande: Miljövänlig el med vindkraft

Betänkande 2005/06:NU21

Utbyggnaden av vindkraftverk ska underlättas (NU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket riksdagen anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten börjar gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.