Mineralpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 maj 2022

Betänkande: Mineralpolitik

Betänkande 2016/17:NU17

Nej till motioner om mineralpolitik (NU17)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om mineralpolitik. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om den svenska mineralstrategin, avgifter och ersättningar och utvinning av fossila energitillgångar.