Mineralpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 29 mars 2023

Betänkande: Mineralpolitik

Betänkande 2022/23:NU13

Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser för mineralnäringen (NU13)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.