Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 5 maj 2010

Betänkande: Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Betänkande 2009/10:SoU14

Utvidgat uppdrag för Smittskyddsinstitutet (SoU14)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att upphäva riksdagens tidigare beslutade mål och riktlinjer för Smittskyddsinstitutet arbete och organisation. Anledningen är att regeringen vill ge Smittskyddsinstitutet ett breddat uppdrag på kunskapsområdet. Myndigheten ska bygga upp och sprida kunskap om smittskydd i större utsträckning än vad den har gjort tidigare. För att klara detta behövs en omorgansiation. Omorganisationen är tänkt att genomföras den 1 juli 2010. Enligt regeringen ska Socialstyrelsen även i fortsättningen ansvara för styrningen av smittskyddet inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska också ansvara för att det finns en god beredskap för att hantera smittskydd.