Näringspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 maj 2022

Betänkande: Näringspolitik

Betänkande 2016/17:NU12

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.

Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.