Naturresursfrågor och vattenrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 september 2022

Betänkande: Naturresursfrågor och vattenrätt

Betänkande 2005/06:BoU11

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU11)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.