Naturresursfrågor och vattenrätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 23 augusti 2022

Betänkande: Naturresursfrågor och vattenrätt

Betänkande 2007/08:CU20

Nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (CU20)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om naturresursfrågor och vattenrätt. Riksdagen hänvisar i flera fall till pågående arbete och att man vill avvakta regeringens kommande ställningstaganden. Motionerna handlade bland annat om tillståndsprövningen av vindkraftverk, omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, orörda nationalälvar, skydd av riksintressen och ny nationalstadspark.