Naturvård och biologisk mångfald

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 mars 2022

Betänkande: Naturvård och biologisk mångfald

Betänkande 2019/20:MJU15

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas (MJU15)

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade drygt 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 som rör naturvård och biologisk mångfald. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, jakt på säl, rovdjurspolitik, allemansrätten samt skyddad skog och mark.