Naturvård och biologisk mångfald

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 mars 2022

Betänkande: Naturvård och biologisk mångfald

Betänkande 2020/21:MJU16

Nej till motioner om naturvård och biologisk mångfald (MJU16)

Riksdagen sa nej till cirka 270 förslag om naturvård och biologisk mångfald i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om arbetet för biologisk mångfald, handel med hotade arter, invasiva främmande arter, naturvårdsdirektiven, artskyddsförordningen, förvaltning av skarv och säl, rovdjurspolitik, skyddad skog och mark, nationalparker, naturreservat, marina skyddade områden, strandskyddet och allemansrätten. Riksdagen hänvisade främst till pågående arbete inom området.