Norden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 31 oktober 2022

Betänkande: Norden

Betänkande 2001/02:UU12

Nordiskt samarbete (UU12)

Riksdagen lade till handlingarna dels regeringens skrivelse om regeringssamarbetet inom Nordiska ministerrådet, dels en redogörelse av Nordiska rådets svenska delegation om parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet.