Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Glesbygdsverket läggs ned när två nya myndigheter bildas (NU15)

Glesbygdsverket avvecklas den 1 april 2009. Avvecklingen är en del i en större förändring där verksamheterna vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt en del av Konsumentverket ska sammanföras till två nya myndigheter. Det ena blir en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, det andra en myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.