Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 juli 2022

Betänkande: Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

Betänkande 2013/14:CU32

Mindre bostadshus ska inte kräva bygglov (CU32)

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014.