Nya mål i jämställdhetspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 22 september 2022

Betänkande: Nya mål i jämställdhetspolitiken

Betänkande 2005/06:AU11

Nya mål i jämställdhetspolitiken (AU11)

Riksdagen beslutade om nya mål i jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Dessutom ska det finnas fyra delmål på områdena makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor.