Offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 5 maj 2022

Betänkande: Offentlig upphandling

Betänkande 2021/22:FiU34

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen sa nej till cirka 50 motionsförslag om offentlig upphandling. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket för offentlig upphandling är utformat, miljökrav och sociala kriterier. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2021. Orsaken till att riksdagen sa nej är dels gällande lagsstiftning, dels att utredningsarbete pågår.